NABÍZENÉ SLUŽBY A CENÍK

SLUŽBY

  • Vakcinace a prevence
  • Preventivní prohlídky
  • Diagnostika- INR test na hladinu warfarinu v krvi, provedení z kapky krve z prstu přímo v ordinaci, výsledek do 3 minut, přístroj CoaguCheck XS- hradí pojišťovny
  • Diagnostika- CRP test, na přítomnost bakteriální infekce a tedy k nasazení antibiotik, provádí se z kapky krve z prstu, výsledek v ordinaci za 3 minuty, hradí ZP
  • EKG - při indikaci lékařem hradí zdravotní pojišťovny
  • Prohlídky pro zaměstnavatele-  pouze na základě uzavřené smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb nebo pracovní kategorie 1,  pozn. nové smlouvy neuzavíráme
  • Odběry krve denně kromě středy 8-10,30h
  • převazy, injekce, kontroly tlaku krve, glykemie glukometrem, atd.

CENÍK

Prohlídka do zaměstnání ( vstupní, výstupní, mimořádná)-pouze u kat. 1, jinak dle smlouvy

500 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

500 Kč

Vyšetření k prodloužení platnosti řidičského průkazu v 65, 68, 70... , nebo rozšíření ŘP

300 Kč

Vyšetření k vystavení zbrojního průkazu

500 Kč

Vyšetření k prodloužení zbrojního průkazu

300 Kč

Vyšetření pro vystavení potravinářského průkazu

200 Kč

Obnovení zdravotního průkazu, vystavení duplikátu při ztrátě

100 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti k obsluze strojů

500 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti pro práci ve výškách

500Kč

Vyšetření pro svářečský průkaz

500 Kč

Administrativní výkon na žádost pacienta, duplikát PN při ztrátě

100 Kč

Vystavení bolestného a trvalých následků u pracovních úrazů

500 Kč

Vystavení oznámení úrazu pro pojiš´tovnu

500 Kč

Vyplnění žádosti k umístění do domova důchodců nebo do hospice

300 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace- zažádáno min. 2 dny předem, na běžném formuláři

200 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace- zažádáno min. 2 dny předem, na vlastním formuláři

400 Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace do druhého pracovního dne

300 Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace expres- na počkání

400 Kč

Souhrnná lékařská zpráva o zdravotním stavu na vlastní žádost

300 Kč

Test na okultní krvácení na vlastní žádost, mimo indikaci pojišťovny

150 Kč

Aplikace očkovací látky- nepovinné očkování (+vakcinu si hradí pacient)

100 Kč

Potvrzení o prodělaném onemocnění covid -19, verifikováno PCR testem

100 Kč

Potvrzení o provedeném očkování proti covid-19 mimo naše zařízení

100 Kč

CRP test 

hradí ZP

INR test

hradí ZP

Zdravotní posudek pro dorost a studenty do 21 let- tábory

100 Kč

Potvrzení o zdravotním stavu pro studium

zdarma

Kopírování zdravotnické dokumentace

 4Kč/strana